Renseigneringsverplichting gaat IB47-formulier vervangen

Er komt per 1 januari 2021 een renseigneringsverplichting voor inhoudingsplichtigen die het IB47-formulier voor uitbetaalde bedragen aan derden deels gaat vervangen. Dat meldt staatssecretaris Vijlbrief van Financiën in een Kamerbrief over de nieuwe regelgeving. Op basis daarvan moeten bepaalde administratieplichtigen straks gegevens over uitbetalingen voor werkzaamheden en diensten inclusief het burgerservicenummer (bsn) aan gaan aanleveren.

Waarom een regeling?

De renseigneringsverplichting vervangt deels het bestaande proces van het formulier IB-47, meldt Vijlbrief. Hiermee vraagt de Belastingdienst informatie op over uitbetalingen die doorgaans zullen behoren tot het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden zoals inkomsten van freelancers, auteurs of sprekers. Tot begin 2018 werd hierbij gebruikgemaakt van het bsn. Hiervoor bleek echter geen solide wettelijke basis, waardoor de uitvraag hiervan is stopgezet. Met de regeling ontstaat een toereikende wettelijke basis voor het mede aanleveren van het bsn, de naam, het adres en de geboortedatum van degene die de betaling ontvangt. Deze gegevens zijn nodig voor identificatie en verificatie, om ze aan de juiste belastingplichtige te koppelen. Dit is belangrijk voor een goede uitvoering door de Belastingdienst en van belang voor de vooringevulde aangifte. Hiermee worden belastingplichtigen geholpen juist aangifte te doen, licht de staatssecretaris toe.

Voor wie gaat de regeling gelden?

De renseigneringsverplichting gaat allereerst gelden voor inhoudingsplichtigen: bedrijven die personeel in loondienst hebben, een loonadministratie voeren en derhalve bekend zijn met verwerking van persoonsgegevens en hun administratie hierop hebben ingericht. Daarnaast betreft het rechtenorganisaties die de tussenschakel zijn tussen een (licentie)rechtgever (bijvoorbeeld een componist, auteur of muzikant) en een (licentie)rechtnemer (de gebruiker van bijvoorbeeld de muziek of het boek). Naast veelal een loonadministratie, houden zij doorgaans een uitgebreide ledenadministratie bij waarvan ook persoonsgegevens deel uitmaken.

Voor welke gegevens?

Inhoudingsplichtigen moeten straks gegevens verstrekken over de betalingen die zij hebben gedaan aan een natuurlijk persoon. Rechtenorganisaties verstrekken gegevens over de betalingen die zij als tussenschakel doen aan (licentie)rechtgevers. Werkzaamheden en diensten die worden verricht als werknemer, artiest, beroepssporter, lid van een buitenlands gezelschap of vrijwilliger vallen niet onder de nieuwe verplichting. Ook werkzaamheden en diensten waarvoor een factuur met omzetbelasting is uitgereikt vallen niet onder de nieuwe verplichting. Voornoemde belastingplichtigen zijn reeds bekend bij de Belastingdienst en gegevensverstrekking via de nieuwe bepaling is daarom niet nodig.

Brief Gegevensverstrekking IB-47 en burgerservicenummer (bsn)

Bron: https://www.accountancyvanmorgen.nl/2020/07/01/renseigneringsverplichting-gaat-ib47-formulier-vervangen/

Reageren is niet mogelijk