WAB: de transitievergoeding – informatie voor werkgevers en werknemers

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de factsheet WAB: de transitievergoeding – informatie voor werkgevers en werknemers gepubliceerd. Daarin staat op hoofdlijnen beschreven waar werkgevers en werknemers met ingang van 1 januari 2020 rekening mee moeten houden met betrekking tot de transitievergoeding.

Werknemers hebben sinds 1 juli 2015 recht op een transitievergoeding bij ontslag. Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. Met de Wet arbeidsmarkt in balans is op 1 januari 2020 de berekeningsmethode van de transitievergoeding gewijzigd. Sinds die datum geldt dat vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst bij beëindiging recht op de transitievergoeding bestaat. Voor de berekening van de transitievergoeding wordt uitgegaan van het gehele dienstverband en wordt niet meer afgerond op halve jaren.

Daarnaast is met ingang van 1 januari 2020 de overgangsregeling voor werkgevers met minder dan 25 werknemers vervallen. De uitzondering dat zij in geval van een slechte financiële situatie de dienstjaren voor 1 mei 2013 bij de vaststelling van de transitievergoeding niet hoeven mee te tellen, is niet meer van toepassing.

Ook is de hogere transitievergoeding voor werknemers van 50 jaar of ouder vervallen. Werknemers die bij ontslag een dienstverband van langer dan 10 jaar hadden, kregen een half maandsalaris aan vergoeding per half dienstjaar na hun 50e jaar, mits hun werkgever 25 of meer werknemers had. Vanaf 1 januari 2020 vallen deze werknemers onder de algemene regeling met betrekking tot de opbouw en berekening van de transitievergoeding. Op rijksoverheid staat een berekeningstool om de transitievergoeding te berekenen bij een ontslag vóór en na 1 januari 2020.

De factsheet bestaat uit vijf onderdelen:
1. Recht op een transitievergoeding.
2. Hoe wordt de transitievergoeding berekend?
2.1. Berekening duur dienstverband
2.2. Berekening maandsalaris
2.3. Rekenvoorbeelden transitievergoeding
2.4. Betalingsregeling
2.5. Maximumhoogte
3. In mindering brengen van kosten op de transitievergoeding.
3.1. Voorwaarden in mindering brengen transitiekosten
3.2. Rekenvoorbeelden in minder brengen transitiekosten
4. Collectieve afspraken.
5. De compensatieregeling.

Factsheet WAB: de transitievergoeding – informatie voor werkgevers en werknemers (pdf)

Bron: https://www.accountancyvanmorgen.nl/2020/07/01/wab-de-transitievergoeding-informatie-voor-werkgevers-en-werknemers/

Reageren is niet mogelijk