Versoepeling betalingsregeling coronabelastingschuld

Het kabinet versoepelt in bijzondere gevallen de betalingsregeling voor de opgebouwde belastingschuld tijdens het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis.

Het besluit over de versoepeling van de betalingsregeling belastingschuld door bijzonder uitstel wordt uiterlijk 20 september 2022 gepubliceerd in de Staatscourant.

Verlenging van 5 naar 7 jaar

Het wordt voor sommige ondernemers mogelijk om de aflossingstermijn van de coronabelastingschuld te verlengen van 5 naar 7 jaar. Het gaat hierbij om in de kern gezonde ondernemingen met een schuld van meer dan €10.000.

Per kwartaal betalen of betaalpauze

Ook wordt het mogelijk voor ondernemers om eenmalig een betaalpauze van drie maanden in te lassen en om per kwartaal te betalen in plaats van per maand.

Voorwaarden aan verlenging

Met deze verlenging wil het kabinet ondernemingen die financieel gezond zijn en te maken hebben met tijdelijke aflossingsproblemen helpen. Wel verbindt het kabinet voorwaarden aan de verlenging, om te voorkomen dat ondernemingen die de verlenging niet nodig hebben er gebruik van maken.

Drie groepen komen niet in aanmerking voor extra verlening van de betalingsregeling:

  1. Bedrijven die gebruik hebben gemaakt van het belastinguitstel, maar er financieel niet slecht voorstaan.
  2. Bedrijven die een hoge (corona)belastingschuld hebben opgebouwd, maar de jaren voorafgaand aan corona niet of nauwelijks winst hebben gemaakt.
  3. Bedrijven met een openstaande (corona)belastingschuld lager dan € 10.000.

Verzoek indienen bij Belastingdienst

Voor de verlenging moeten ondernemers een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Hieruit moet blijken dat de schuld niet binnen vijf jaar kan worden afgelost, maar wel binnen zeven jaar. De Belastingdienst toetst het verzoek op basis van de aangeleverde gegevens.

Bij een schuld vanaf €50.000 wordt meer onderbouwing gevraagd dan bij een schuld tussen €10.000 – €50.000. Een verzoek kan de hele looptijd van de betalingsregeling worden aangevraagd.

De verlenging van de betalingsregeling leidt er toe dat een deel van de totale openstaande schuld maximaal 2 jaar later wordt afgelost. Afgelopen voorjaar werd al bekend dat er rekening mee wordt gehouden dat 30% van de totale schuld niet kan worden terugbetaald.

De verlenging van de betalingsregeling leidt er naar verwachting niet toe dat dit percentage toe- of afneemt. Voor de begroting zijn de gevolgen daardoor beperkt.

Belastingschuld aflossen vanaf 1 oktober

Ondernemers starten vanaf 1 oktober dit jaar met het aflossen van de belastingschuld die ze tijdens de COVID-19 pandemie hebben opgebouwd. Dit tijdelijk uitstel van belastingbetaling was onderdeel van het coronasteunpakket.

Nu hebben 269.000 ondernemers nog een openstaande belastingschuld van ruim 19 miljard euro. Totaal hebben zo’n 400.000 ondernemers gebruik gemaakt van het tijdelijk uitstel. Een deel van de ondernemers die gebruikt heeft gemaakt van dit belastinguitstel heeft de schuld al deels of volledig afbetaald. Hierdoor is inmiddels 28 miljard van het oorspronkelijke bedrag van 47 miljard euro al afgelost.

Meer informatie op Belastingdienst.nl

Bron: https://www.salarisvanmorgen.nl/2022/09/09/versoepeling-betalingsregeling-coronabelastingschuld/

Reageren is niet mogelijk