Nieuwe premiepercentages WGA en ZW in Premiewijzer van UWV

Met de Premiewijzer Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) kun je de premie bij UWV voor de WGA of de ZW-flex berekenen. 

Is de werkgever eigenrisicodrager en wil hij dat in 2023 blijven? Of wil hij  in 2023 eigenrisicodrager worden? Dan betaalt de werkgever geen gedifferentieerde premie.

Met de rekenhulp Premiewijzer gedifferentieerde premie Werkhervattingskas bereken je zelf de premie bij UWV voor de WGA, de ZW-flex of allebei. De premiewijzer is aangepast aan de cijfers voor 2023.

Op tijd aan- of afmelden eigen risico dragen

Starten of stoppen met eigen risico dragen kan 2 keer per jaar: vanaf 1 juli en 1 januari.

Houd er rekening mee dat het aanvraagformulier ten minste 13 weken voor de start- of einddatum bij de Belastingdienst binnen moet zijn. Je kunt dus uiterlijk op 1 oktober doorgeven of je op 1 januari 2023 als eigenrisicodrager wilt starten of stoppen.

Aanvraag of beëindiging Eigenrisicodragerschap voor de ZW

Aanvraag of beëindiging Eigenrisicodragerschap voor de WGA

Overgangsregeling premiekorting erd ZW

(Middel)grote werkgevers die eigen risico dragen voor de Ziektewet en overstappen naar de Ziektewet-verzekering bij UWV, kregen tot en met dit jaar 2 jaar lang een premiekorting. Bij de berekening van hun premie keek UWV naar de sectorpremie en een individuele premie. Omdat de individuele premie niet altijd vast was te stellen, rekende UWV in de eerste 2 jaar de halve sectorpremie als individuele premie. Dit wijzigt vanaf 1 januari 2024. Hiervoor geldt de volgende overgangsregeling:

  • Meldt de werkgever zich vanaf 2023 af als eigenrisicodrager? Dan betaalt hij in 2023 minimaal de halve sectorpremie en vanaf 2024 de volledige sectorpremie.
  • Als de werkgever zich vanaf 1 januari 2024 afmeldt, betaalt hij de volledige sectorpremie.

Bekijk de nieuwe premiepercentages in de premiewijzer Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)

Bron: https://www.salarisvanmorgen.nl/2022/09/08/nieuwe-premiepercentages-wga-en-zw-in-premiewijzer-van-uwv/

 

Reageren is niet mogelijk