Werkgeversheffing Zvw omlaag in 2022 naar 6,70 procent

De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet verschuldigd door de werkgever daalt in 2022 van 7,00 naar 6,70 procent.

Werkgevers betalen in principe de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) voor hun werknemers.

In sommige gevallen hoeft de werkgever geen werkgeversheffing te betalen, bijvoorbeeld voor ex-werknemers (gepensioneerden), pseudo-werknemers en directeuren-grootaandeelhouders die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. De persoon betaalt dan een verlaagde inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Deze bijdrage bedraagt in 2022: 5,45 procent (in 2021: 5,75 procent).

Deze percentages staan opgenomen in de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2022:

  • Inkomensafhankelijke bijdrage normaal (in %) 2020: 6,70 –  2021: 7,00 – 2022: 6,70
  • Inkomensafhankelijke bijdrage verlaagd (in %) 2020: 5,45 – 2021: 5,75 – 2022: 5,45.

De Zvw-premies gaan dus weer terug naar het niveau van 2020.

Maximum bijdrage-inkomen Zvw

Zowel voor de werkgeversheffing als voor de werknemersheffing geldt een maximum bijdrage-inkomen voor de Zvw.

Het maximale bijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet bedraagt per 1 januari 2022 €59.703 (in 2020: €58.311). Dit staat in de Macro Economische Verkenning 2022 (MEV), bijlage 15 Belasting- en premietarieven.

Bron: https://www.salarisvanmorgen.nl/2021/09/23/werkgeversheffing-zvw-omlaag-in-2022-naar-670-procent/

Reageren is niet mogelijk