Nieuwsbrief Loonheffingen 2021, 3e editie – 5 nieuwe onderwerpen

De derde uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 staat online. De nieuwsbrief bevat vijf nieuwe onderwerpen en een aantal aanpassingen.

In de nieuwsbrief vind je informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2021 voor het inhouden en betalen van loonheffingen.

Vijf nieuwe onderwerpen

In de derde uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 zijn vijf onderwerpen toegevoegd:

 1. Onderwerp 5: Uitbreiding fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof
 2. Onderwerp 15: Wijziging belastingverdrag Nederland en Zwitserland
 3. Onderwerp 16: Wet tegemoetkomingen loondomein – aanpassing bedragen Lage-inkomensvoordeel
 4. Onderwerp 17: Sectoraansluiting – 3 aandachtspunten
 5. Onderwerp 18: Coronacrisis: aflopende en verlengde noodmaatregelen voor de loonheffingen

Door het toevoegen van onderwerp 5 is de nummering vanaf dat punt gewijzigd.

Aanpassingen

Een aantal onderwerpen zijn aangepast:

 • Onderwerp 4 (Tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing): de voorwaarden voor gebruikmaking van de drempelvrijstelling zijn aangepast en uitgebreid. Daarnaast is het maandbedrag voor berekenen van de RVU-drempelvrijstelling en een nieuwe code soort inkomstenverhouding toegevoegd.
 • Onderwerp 7 (Overgangsrecht levensloopregeling, voorheen onderwerp 6): de beschrijving van de verloning van het levenslooptegoed is uitgebreid en verduidelijkt. Ook hebben we de gevolgen voor de (ex-)werknemer beschreven.
 • Onderwerp 13 (Brexit, voorheen onderwerp 12): een update van de informatie over de Brexit.
 • Onderwerp 14 (Baangerelateerde Investeringskorting (BIK), voorheen onderwerp 13):  toegevoegd is hoe je in aanmerking kunt komen voor de BIK en ook vind je meer informatie over de bedragen en percentages van de afdrachtvermindering.
 • Onderwerp 19 (Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2021, voorheen onderwerp 14):
  • In tabel 7 (Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk) zijn het percentage van de afdrachtvermindering over de 1e schijf en het verhoogde percentage starters over de 1e schijf gewijzigd.
  • In tabel 9 (Premies werknemersverzekeringen) is ‘basispremie WAO/WIA’ veranderd in ‘basispremie Aof’.

Tweede uitgave

In de tweede uitgave van de nieuwsbrief waren de volgende 5 onderwerpen toegevoegd:

 1. Pilot webmodule beoordeling arbeidsrelatie
 2. Premiedifferentiatie WW – verlenging opschorting 30%-herzieningssituatie
 3. Brexit
 4. Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)
 5. Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2021

De eerste uitgave van de nieuwsbrief kende negen onderwerpen. Inmiddels is dit dus 19 onderwerpen geworden.

Inhoud nieuwsbrief

De inhoud van de nieuwsbrief is nu als volgt:

 1. Vrije ruimte werkkostenregeling 2021
 2. Verruiming gerichte vrijstelling studie en opleiding
 3. Lagere bijtelling privégebruik elektrische auto met geïntegreerde zonnepanelen (zonnecelauto)
 4. Tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing.
 5. Uitbreiding fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof
 6. AOW-leeftijd in 2021
 7. Overgangsrecht levensloopregeling
 8. Zorgbonus
 9. Verduidelijking begrip publieke kennisinstellingen voor de afdrachtvermindering S&O
 10. Wijzigingen in de aangifte loonheffingen
 11. Pilot webmodule beoordeling arbeidsrelatie
 12. Premiedifferentiatie WW – verlenging opschorting 30% herzieningssituatie
 13. Brexit
 14. Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)
 15. Wijziging belastingverdrag Nederland en Zwitserland
 16. Wet tegemoetkomingen loondomein – aanpassing bedragen Lage-inkomensvoordeel
 17. Sectoraansluiting – drie aandachtspunten
 18. Coronacrisis: aflopende en verlengde noodmaatregelen voor de loonheffingen
 19. Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2021

Nieuwsbrief Loonheffingen 2021, 3e uitgave

Nieuwsbrief Loonheffingen 2021, 3e uitgave (pdf)

Bron: https://www.salarisvanmorgen.nl/2021/01/29/nieuwsbrief-loonheffingen-2021-3e-editie-5-nieuwe-onderwerpen/

 

Reageren is niet mogelijk