Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 gepubliceerd

De Belastingdienst heeft de eerste uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 online gezet. In de nieuwsbrief is informatie te vinden over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2021 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen.

In de nieuwsbrief vind je informatie over de volgende onderwerpen:

1 Vrije ruimte werkkostenregeling 2021

2 Verruiming gerichte vrijstelling studie en opleiding

3 Lagere bijtelling privégebruik elektrische auto met geïntegreerde zonnepanelen (zonnecelauto)

4 Tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing.

5 AOW-leeftijd in 2021

6 Overgangsrecht levensloopregeling

7 Zorgbonus

8 Verduidelijking begrip publieke kennisinstellingen voor de afdrachtvermindering S&O

9 Wijzigingen in de aangifte loonheffingen

Eventuele aanvullingen op de onderwerpen uit de nieuwsbrief, wijzigingen uit het Belastingplan 2021 en de tarieven, bedragen en percentages voor 2021 staan in de volgende uitgaven van de nieuwsbrief.

Download hier de nieuwsbrief.

Bron: https://www.accountancyvanmorgen.nl/2020/12/01/nieuwsbrief-loonheffingen-2021-gepubliceerd/

Reageren is niet mogelijk