Lage-inkomensvoordeel (LIV) daalt in 2021

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) gaat met ingang van 1 januari 2021 omlaag van €0,51 naar €0,49 per verloond uur.

Het huidige maximumbedrag van € 1.000 per jaar gaat omlaag naar €960. Dit staat in de Derde nota van wijziging op de Verzamelwet SZW 2021 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ter dekking van de temporisering van de verhoging van de AOW-leeftijd is afgesproken dat het hoge LIV-tarief van maximaal 2.000 euro met ingang van 2020 werd gehalveerd. Daarnaast is afgesproken het jeugd-LIV met ingang van 2020 te verlagen en vervolgens geheel af te schaffen met ingang van 2024.

Verder is met werkgevers een taakstelling overeengekomen van cumulatief €200 miljoen op de tegemoetkomingen in het kader van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Deze taakstelling is budgettair verwerkt door het budget van het LIV vanaf 2022 structureel te verlagen met
€ 14,3 miljoen per jaar.

Dit betekent dat het LIV-tarief per 2021 wordt verlaagd, vanwege de uitbetaling die één jaar later plaatsvindt.

Aan deze eerder gemaakte afspraak in het pensioenakkoord wordt met deze wetswijziging technisch invulling gegeven door het huidige bedrag per verloond uur van het LIV te verlagen van €0,51 naar €0,49.

Het huidige maximumbedrag van €1.000 per jaar wordt evenredig verlaagd naar €960.

Derde nota van wijziging Verzamelwet SZW 2021

Bron: https://www.salarisvanmorgen.nl/2020/11/16/lage-inkomensvoordeel-liv-daalt-in-2021/

Reageren is niet mogelijk