Minimumloon per 1 januari 2021 vastgesteld

Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt per 1 januari 2021 €1.684,80 per maand, €388,80 per week en €77,76 per dag.

De regeling is op 15 oktober 2020 in de Staatscourant gepubliceerd.

Uitgangspunt van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is dat de algemene welvaartsontwikkeling zo mogelijk ook tot uitdrukking moet komen in de inkomens van werknemers met een minimumloon en uitkeringsgerechtigden.

Het wettelijk minimumloon stijgt met 0,29 procent.

het bruto wettelijk minimumloon bedraagt per 1 januari 2021:

  • €1.684,80 per maand (juli 2020: €1.680);
  • €388,80 per week (juli 2020: €387,70);
  • € 77,76 per dag (juli 2020: €77,54).

Minimum jeugdloon

Het wettelijk minimumloon voor volwassenen en de wettelijk minimumjeugdlonen bedragen daarmee:

LEEFTIJD STAFFELING PER MAAND PER WEEK PER DAG
21 jaar en ouder 100% 1.684,80 388,80 77,76
20 jaar 80% 1.347,85 311,05 62,21
19 jaar 60% 1.010,90 233,30 46,66
18 jaar 50% 842,40 194,40 38,88
17 jaar 39,5% 665,50 153,60 30,72
16 jaar 34,5% 581,25 134,15 26,83
15 jaar 30% 505,45 116,65 23,33

Leerlingen in de bbl

Voor werknemers die werken op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden alternatieve staffels.

Voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 20 jaar gelden bovenstaande bedragen. In afwijking van bovenstaande gelden voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen:

LEEFTIJD STAFFELING BBL PER MAAND PER WEEK PER DAG
20 jaar 61,50% 1.036,15 239,10 47,82
19 jaar 52,50% 884,50 204,10 40,82
18 jaar 45,50% 766,60 176,90 35,38

Minimumuurlonen per 36, 38 en 40 uur per week

Onderstaand schema geeft de afgeronde brutobedragen per uur aan, berekend op basis van het wettelijk minimumweekloon bij een arbeidsduur van respectievelijk 36, 38 en 40 uur per week.

Bij de afronding wordt gebruik gemaakt van een afronding naar boven, om te voorkomen dat er onbedoeld een betaling ontstaat die lager is dan het wettelijk minimumloon.

Bruto minimumloon per uur per 1 januari 2021 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

LEEFTIJD 36 UUR PER WEEK 38 UUR PER WEEK 40 UUR PER WEEK
21 jaar en ouder 10,80 10,24 9,72
20 jaar 8,65 8,19 7,78
19 jaar 6,49 6,14 5,84
18 jaar 5,40 5,12 4,86
17 jaar 4,27 4,05 3,84
16 jaar 3,73 3,54 3,36
15 jaar 3,25 3,07 2,92

Bruto minimumloon per uur voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een bbl per 1 januari 2021 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

LEEFTIJD 36 UUR PER WEEK 38 UUR PER WEEK 40 UUR PER WEEK
20 jaar 6,65 6,30 5,98
19 jaar 5,67 5,38 5,11
18 jaar 4,92 4,66 4,43

 

Regeling tot aanpassing wettelijk minimumloon per 1 januari 2021, Stcrt. van 7 oktober 2020, nr. 53099

Bron: https://www.salarisvanmorgen.nl/2020/10/16/minimumloon-per-1-januari-2021-vastgesteld/

Reageren is niet mogelijk