Bijzonder uitstel van betaling – vanaf juli 2021, in 36 maanden

Bij verkregen bijzonder uitstel van betaling van belastingen, krijg je langer de tijd om de opgebouwde belastingschuld af te lossen. 

Je mag daar 36 maanden over doen en je hoeft er pas mee te beginnen vanaf 1 juli 2021. Op verzoek van de Tweede Kamer is nog eens gekeken naar de termijn om af te lossen en besloten om de betalingsregeling verder te verruimen.

Aflossen vanaf 1 juli 2021

De belastingschuld waarvoor je bijzonder uitstel van betaling hebt gekregen, hoef je pas vanaf 1 juli 2021 af te lossen. Deze aflossing zal plaatsvinden in 36 maandelijkse termijnen.

In het voorjaar van 2021 informeert de Belastingdienst over de exacte omvang van de schuld en de wijze waarop je de maandelijkse termijnen kunt voldoen.

Verlengen t/m  31 december 2020

Heb je eerder bijzonder uitstel van 3 maanden aangevraagd, dan is het tot 31 december mogelijk om dit uitstel te verlengen. De fiscus verwacht dat er ondernemers zijn die nog meer uitstel nodig hebben, maar dit nog niet hebben aangevraagd.

Wanneer je ervoor kiest om het bijzonder uitstel van 3 maanden niet te verlengen, verwacht de Belastingdienst dat je de belasting vanaf de eerstvolgende aangifte weer op tijd betaalt.

Tot 1 oktober 2020

Ben je recent in financiële problemen gekomen door de coronacrisis, dan kun je tot 1 oktober bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Zowel het aanvragen als verlengen van bijzonder uitstel gaat eenvoudig via een online formulier. Dit kost enkele minuten.

Tijdlijn tot 1 juli 2021

  • 30 september 2020: deadline 1e aanvraag bijzonder uitstel van betaling
  • 31 december 2020: deadline aanvraag verlenging bijzonder uitstel van betaling
  • Voorjaar 2021: je ontvangt van de Belastingdienst een brief met een voorstel voor een betalingsregeling
  • 1 juli 2021: de Belastingdienst verwacht dat je begint met het aflossen van de belastingschuld

Lees meer over het aanvragen of verlengen van bijzonder uitstel

Bron: https://www.salarisvanmorgen.nl/2020/09/30/bijzonder-uitstel-van-betaling-vanaf-juli-2021-in-36-maanden/

Reageren is niet mogelijk