Vrije ruimte werkkostenregeling aangepast

In het Belastingplan 2021 wordt voorgesteld het percentage van 1,2 procent per 1 januari 2021 te verlagen naar 1,18 procent. Sinds 1 januari 2020 bedraagt de vrije ruimte per werkgever 1,7 procent van de fiscale loonsom tot en met € 400.000 plus 1,2 procent van het restant van die loonsom.

In het Besluit noodmaatregelen coronacrisis is vooruitlopend op wetswijziging goedgekeurd dat voor het jaar 2020 wordt uitgegaan van een vrije ruimte die voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom 3 procent van dat deel van die fiscale loonsom bedraagt. Met het wetsvoorstel wordt de genoemde goedkeuring gecodificeerd.

In 2024 geïnformeerd

Bij de verruiming van de vrije ruimte vorig jaar is aangegeven dat de Tweede Kamer uiterlijk in 2024 wordt geïnformeerd over de in verband met de overschrijding van de vrije ruimte aangegeven eindheffing over de jaren 2015 tot en met 2022. Het effect van de tijdelijke extra verruiming in 2020 zal ook naar voren komen in de rapportage in 2024.

Vrije ruimte omlaag bij loonsom vanaf € 400.000

Daarnaast wordt voorgesteld het percentage van 1,2 procent (het percentage dat geldt voor het restant van de fiscale loonsom vanaf € 400.000) per 1 januari 2021 te verlagen naar 1,18 procent. De middelen die als gevolg van deze verlaging vrijkomen, worden aangewend ter dekking van de voorgestelde verruiming van de gerichte vrijstelling voor scholingskosten.

De verlaging naar 1,18 procent is – in tegenstelling tot de hierboven toegelichte verhoging – geen tijdelijke maatregel.

Bron: https://www.accountancyvanmorgen.nl/2020/09/16/vrije-ruimte-werkkostenregeling-aangepast/

Reageren is niet mogelijk