Premiepercentages sociale verzekeringen 2021: hoge en lage WW-premie

Jaarlijks stelt de minister van Sociale Zaken de premiepercentages volks- en werknemersverzekeringen vast.

Een aantal premiepercentages is nog onder voorbehoud van (definitieve) vaststelling.

AOW

Het premiepercentage voor de Algemene ouderdomswet (AOW) wordt op hetzelfde niveau vastgesteld als in 2020.

Anw

Het premiepercentage voor de Algemene Nabestaandenwet (Anw) wordt op hetzelfde niveau vastgesteld als in 2020.

Awf

Het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) financiert de WW-uitkeringen van marktwerkgevers.

Als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zijn er vanaf 2020 twee premietarieven binnen het Awf:

  1. een laag tarief voor vaste dienstverbanden; en
  2. een hoog tarief voor flexibele dienstverbanden.

Het lage tarief wordt voor 2021 geraamd op 2,70 procent. Het hoge tarief op 7,70 procent.

Het (gewogen) gemiddelde van de AWf-werkgeverspremie bedraagt dan 3,95 procent.

Definitieve vaststelling van de AWf-premie vindt plaats in oktober.

Ufo

Alleen overheidswerkgevers betalen de Ufo-premie. De Ufo-premie wordt voor 2021 gelijk gehouden op 0,68 procent.

Uniforme opslag kinderopvang

De premieopslag kinderopvang voor 2020 blijft met 0,5 procent gelijk aan die in 2020. De premieopslag kinderopvang wordt door werkgevers betaald door middel van een opslag op de Aof-premie.

Aof

De Aof-premie is (voorlopig) vastgesteld op 7,03 procent.

Definitieve vaststelling van de Aof-premie vindt plaats in oktober.

Whk

De premie voor de Werkhervattingskas (Whk), waaruit de uitkeringen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) worden betaald, is door UWV voor 2021 vastgesteld op 1,36 procent.

AOW 2020: 17,90 2021: 17,90
Anw 2020: 0,10 2021: 0,10
Awf 2020: 4,19 2021: 3,95
Awf-laag 2020: 2,94 2021: 2,70
Awf-hoog 2020: 7,94 2021: 7,70
Ufo 2020: 0,68 2021: 0,68
Aof 2020: 6,77 2021: 7,03
Uniforme opslag kinderopvang 2020: 0,50 2021: 0,50
Whk 2020: 1,28 2021: 1,36

 

Begroting SZW 2021

Bron: https://www.salarisvanmorgen.nl/2020/09/15/premiepercentages-2021-vastgesteld-hoge-en-lage-ww-premie/

Reageren is niet mogelijk