Minimumloon per 1 juli 2020 vastgesteld

Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt per 1 juli 2020 € 1.680 per maand, € 387,70 per week en € 77,54 per dag. De regeling is op 22 april in de Staatscourant gepubliceerd.

Uitgangspunt van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is dat de algemene welvaartsontwikkeling zo mogelijk ook tot uitdrukking moet komen in de inkomens van werknemers met een minimumloon en uitkeringsgerechtigden.

Het minimumloon stijgt met 1,6 procent.

Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt per 1 juli 2020 voor werknemers van 21 jaar en ouder:

  • € 1.680,00 per maand (januari 2020: € 1.653,60 per maand)
  • € 387,70 per week (januari 2020: € 381,60 per week)
  • € 77,54 per dag (januari 2020: € 76,32 per dag)

Minimumjeugdloon

De hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen zijn geregeld in het Besluit minimumjeugdloon:

LEEFTIJD STAFFELING PER MAAND PER WEEK PER DAG
21 jaar en ouder 100% €1.680,00 €387,70 €77,54
20 jaar 80% €1.344,00 €310,15 €62,03
19 jaar 60% €1.008,00 €232,60 €46,52
18 jaar 50% €840,00 €193,85 €38,77
17 jaar 39,5% €663,60 €153,15 €30,63
16 jaar 34,5% €579,60 €133,75 €26,75
15 jaar 30% €504,00 €116,30 €23,26

Minimumjeugdloon BBL

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden alternatieve staffels, die zijn vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon.

Voor leerlingen in de BBL in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden bovenstaande bedragen.

In afwijking van bovenstaande gelden voor leerlingen in de BBL in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen:

LEEFTIJD STAFFELING BBL PER MAAND PER WEEK PER DAG
20 jaar 61,50% €1.033,20 €238,45 €47,69
19 jaar 52,50% €882,00 €203,55 €40,71
18 jaar 45,50% €764,40 €176,40 €35,28

Volgens artikel 12 van de WML is het minimum(jeugd)loon naar evenredigheid lager indien de werknemer een kortere arbeidstijd is overeengekomen dan de normale arbeidsduur. Dit is bijvoorbeeld zo bij deeltijdarbeid.

Geen wettelijk minimumuurloon

De minimumloonbedragen worden uitgedrukt in bedragen per maand, per week en per (werk)dag. Een uniform wettelijk minimumuurloon kent de wet niet.

Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt.

Normale arbeidsduur

Normale arbeidsduur is de arbeidsduur die in de desbetreffende sector gebruikelijk is voor een volledige dienstbetrekking. In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week.

Naar aanleiding van een toezegging aan de Tweede Kamer worden de afgeleide minimumuurlonen bij deze normale arbeidsduren gepubliceerd.

Onderstaand schema geeft de afgeronde brutobedragen per uur aan, berekend op basis van het wettelijk minimumweekloon bij een arbeidsduur van respectievelijk 36, 38 en 40 uur per week.

Afgeleid bruto minimumloon per uur na afronding (naar boven) per 1 juli 2020 bij een gebruikelijke arbeidsduur van 36, 38 en 40 uur is gepubliceerd in de volgende tabel.

Minimumloon per uur

Bruto minimumloon per uur per 1 juli 2020 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

LEEFTIJD 36 UUR PER WEEK 38 UUR PER WEEK 40 UUR PER WEEK
21 jaar en ouder 10,77 10,21 9,70
20 jaar 8,62 8,17 7,76
19 jaar 6,47 6,13 5,82
18 jaar 5,39 5,11 4,85
17 jaar 4,26 4,04 3,83
16 jaar 3,72 3,52 3,35
15 jaar 3,24 3,07 2,91

Minimumuurloon bbl

Bruto minimumloon per uur voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een bbl per 1 juli 2020 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

LEEFTIJD 36 UUR PER WEEK 38 UUR PER WEEK 40 UUR PER WEEK
20 jaar 6,63 6,28 5,97
19 jaar 5,66 5,36 5,09
18 jaar 4,90 4,65 4,41

Regeling tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2020

Bron: https://www.salarisvanmorgen.nl/2020/04/24/minimumloon-per-1-juli-2020-vastgesteld/

Reageren is niet mogelijk