Wettelijk minimumloon per 1 januari 2020

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon per 1 januari 2020 gepubliceerd.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2020:

€ 1.653,60 per maand;

€ 381,60 per week;

€ 76,32 per dag.

(Zie Staatscourant 2019, nr. 56.680)

Bron: https://www.accountancyvanmorgen.nl/2019/10/24/wettelijk-minimumloon-per-1-januari-2020/

Reageren is niet mogelijk