Fiscale aanpassingen: innovatiebox en korting vennootschapsbelasting

Het kabinet heeft op Prinsjesdag fiscale maatregelen aangekondigd die een relatie hebben met het pakket Belastingplan 2020.

Lees hier: Belastingplan 2020 – Alle maatregelen op een rij

Het kabinet is voornemens twee grondslagverbredende maatregelen te nemen, te weten een verhoging van het effectieve tarief van de innovatiebox van 7 procent naar 9 procent en een aanpassing van de liquidatie- en stakingsverliesregeling.

Met de aanpassing van de liquidatie- en stakingsverliesregeling omarmt het kabinet de lijn van het conceptinitiatiefwetsvoorstel dat door Bart Snels (GroenLinks) op 16 april 2019 ter consultatie is aangeboden.

Belastingplichtigen in de vennootschapsbelasting kunnen nu – onder voorwaarden – nog onbeperkt verliezen die het gevolg zijn van de ontbinding van een dochteronderneming of het staken van een bedrijfsactiviteit in het buitenland aftrekken van de winst die zij in Nederland maken. Deze zogenoemde liquidatie- en stakingsverliesregeling wordt zo aangepast dat bedrijven minder vaak zo’n verlies kunnen aftrekken.

Met de aanpassing wordt beoogd het niet meer mogelijk te maken om een liquidatie- en stakingsverlies te nemen op deelnemingen en vaste inrichtingen buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte en de planbaarheid van het liquidatie- en stakingsverlies te beperken.

Afschaffen betalingskorting in de vennootschapsbelasting 
Het kabinet stelt naast grondslagverbredende maatregelen voor om met ingang van 2021 de betalingskorting voor de vennootschapsbelasting af te schaffen. Vennootschappen die de aanslag vennootschapsbelasting in een keer vooruitbetalen krijgen vanaf dat moment geen korting meer.  Voor alle maatregelen geldt dat zodra de wetgeving gereed is zoals gebruikelijk een uitvoeringstoets zal worden opgesteld door de Belastingdienst naar de uitvoerbaarheid. Hierbij wordt getoetst op een aantal criteria, waaronder de inpasbaarheid in de IV-keten.

Bron: https://accountantweek.nl/artikel/fiscale-aanpassingen-innovatiebox-en-korting-vennootschapsbelasting-?utm_source=accountantweek&utm_campaign=nb-17-9-2019&utm_medium=email&utm_content=fiscale-aanpassingen-innovatiebox-en-korting-vennootschapsbelasting-

Reageren is niet mogelijk