Nieuwsbrief Loonheffingen 2023, 1e uitgave te downloaden

Je kunt de eerste uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 downloaden met informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2023 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen. 

In de Nieuwsbrief Loonheffingen vind je onder meer informatie over de volgende onderwerpen:

 • verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding;
 • verhoging van de onbelaste thuiswerkvergoeding;
 • wijzigingen in de gebruikelijkloonregeling;
 • wijzigingen voor de regeling voor extraterritoriale kosten;
 • tijdelijke verruiming van het lage-inkomensvoordeel (LIV);
 • wijzigingen voor de aangifte loonheffingen.

Eventuele aanvullingen op de onderwerpen uit deze eerste uitgave en wijzigingen uit het Belastingplan 2023 of andere wetten staan in de volgende uitgaven van de nieuwsbrief.

De tarieven, bedragen en percentages voor 2023 vind je binnenkort in een aparte cijferbijlage bij de nieuwsbrief.

Eerste uitgave van de nieuwsbrief

In deze eerste uitgave van de nieuwsbrief voor 2023 informeert de Belastingdienst over maatregelen die voortkomen uit al bestaande wet- of regelgeving of uit voorgenomen wet- of regelgeving, zoals opgenomen in het Belastingplan 2023. Ook krijg je informatie over de wijzigingen in de aangifte loonheffingen voor 2023. Voorgenomen wetgeving moet nog worden aangenomen in de Tweede of Eerste Kamer. Daardoor kan het zijn dat voorgenomen maatregelen nog wijzigen. Deze nieuwsbrief wordt daarom nog gevolgd door een of meer nieuwsbrieven.

Inhoud nieuwsbrief

De inhoud van de nieuwsbrief is als volgt:

 1. Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding
 2. Verhoging onbelaste thuiswerkvergoeding
 3. Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling
 4. Verlaging Aof-premie
 5. Tijdelijke verruiming van het lage-inkomensvoordeel (LIV)
 6. Geen wijzigingen in regelgeving AWf-premie bij tijdelijke urenuitbreiding en wisselende arbeidsomvangen voor 2023
 7. Hoge AWf-premie voor BBL-overeenkomsten met uitzendbeding
 8. Wijzigingen gebruikelijkloonregeling
  8.1 Vervallen van de uitzondering voor innovatieve start-ups
  8.2 Afschaffen van de doelmatigheidsmarge
 9. Verlaging van de ‘cap’ bij privégebruik elektrische auto
 10. Wijzigingen voor extraterritoriale kosten en de 30%-regeling
  10.1 Jaarlijkse keuze voor toepassing 30%-regeling of voor vergoeding van werkelijke extraterritoriale kosten
  10.2 Aftopping bedrag toepassing 30%-regeling voor ingekomen werknemers
 11. Herstellen van toegepast anoniementarief
 12. Bezwaar tegen een naheffingsaanslag loonheffingen
 13. Rentestop bij naheffingsaanslag loonheffingen
 14. Verhoging wettelijk minimumloon
 15. AOW-leeftijd in 2023
 16. Wijzigingen voor de aangifte loonheffingen
  16.1 Nieuwe rubrieken voor premie en premieloon AWf-uitkering
  16.2 Nieuwe rubrieken voor premieloon Whk
  16.3 Gewijzigde rubriek: Code reden einde arbeidsverhouding
  16.4 Gewijzigde omschrijving code soort inkomstenverhouding / inkomenscode (ZW / WAZO)
  16.5 Nadere toelichting bij het gebruik van code aard arbeidsverhouding (WSW en BBL)

Tijdelijke verruiming LIV

Let op: in de Nieuwsbrief Loonheffingen is bij punt 5. Tijdelijke verruiming van het lage-inkomensvoordeel (LIV) abusievelijk ook de verruiming van 2024 meegenomen. Deze gaat echter niet door gezien het aangenomen amendement bij het Belastingplan 2023.

Handboek Loonheffingen

In de nieuwsbrief wordt verwezen naar het Handboek Loonheffingen (oktober 2022). Je vindt het Handboek op belastingdienst.nl/loonheffingen.

Het Handboek Loonheffingen 2023 publiceert de Belastingdienst naar verwachting in februari 2023.

Nieuwsbrief Loonheffingen 2o23, uitgave 1, 14 november 2022

Bron: https://www.salarisvanmorgen.nl/2022/11/15/nieuwsbrief-loonheffingen-2023-1e-uitgave-te-downloaden/

Reageren is niet mogelijk