Thuiswerkvergoeding jaarlijks geïndexeerd – bedrag per 2023 omhoog

De onbelaste thuiswerkvergoeding gaat naar verwachting per 1 januari 2023 omhoog naar € 2,13 per dag. Dit volgt uit antwoorden op Kamervragen.

In de wet is vastgelegd dat de onbelaste thuiswerkvergoeding jaarlijks wordt geïndexeerd aan de hand van de tabelcorrectiefactor. Daarmee wordt rekening gehouden met de inflatie. In de jaarlijkse Bijstellingsregeling directe belastingen wordt uitvoering gegeven aan de betreffende indexeringsvoorschriften.

Gerichte vrijstelling

De onbelaste thuiswerkvergoeding maakt onderdeel uit van diverse gerichte vrijstellingen in de loonheffing die het mogelijk maken om werknemers onbelast bepaalde zakelijke kosten te vergoeden, verstrekken of ter beschikking te stellen zonder dat dit ten koste gaat van de vrije ruimte.

Onbelaste vergoeding

Met de onbelaste thuiswerkvergoeding krijgen werkgevers ruimte om tot een bepaald bedrag thuiswerkkosten van werknemers vrij van loonheffingen te vergoeden. Werkgevers bepalen vervolgens zelf of zij hun werknemers tegemoet willen komen in de kosten die deze werknemers maken in verband met thuiswerken.

Zakelijke kosten vergoeden

De onbelaste thuiswerkvergoeding en de onbelaste reiskostenvergoeding zijn fiscale faciliterende regelingen voor situaties waarin een werknemer zakelijke kosten maakt en deze door zijn werkgever vergoed krijgt. Welke regeling bij een werknemer het beste past hangt af van zijn situatie.

Nibud: thuiswerken kost nu € 3,05 per werkdag

In het rapport van augustus 2021 heeft het Nibud berekend dat de gemiddelde kosten om thuis te werken ongeveer € 2 per werkdag per persoon bedragen. In maart 2022 heeft het Nibud op eigen initiatief berekend dat thuiswerken door de gestegen energieprijzen duurder is geworden. De gemiddelde kosten om thuis te werken bedragen nu ongeveer € 3,05 per werkdag per persoon.

Kosten van thuiswerken per dag in €
Elektriciteitsverbruik 0,90
Waterverbruik 0,05
Verwarming 1,00
Koffie en thee 1,05
Toiletpapier 0,05
Totale kosten per werkdag 3,05
Bron: CBS. Berekeningen Nibud, maart 2022.

 

Nibud schrijft het volgende hierover:

“Door de gestegen energieprijzen is thuiswerken duurder geworden. En dus klopt ons advies voor de thuiswerkkostenvergoeding uit 2021 niet meer. De gemiddelde kosten om thuis te werken bedragen ongeveer € 3 per werkdag per persoon. Dat is € 1 meer dan het advies dat we hebben gegeven in het rapport van juli 2021.”

Wat kost thuiswerken op Nibud.nl

Jaarlijkse indexatie

Wat is de reactie van de staatssecretaris op de berekening van het Nibud uit maart 2022, die de totale kosten per werkdag op 3,05 euro schat in plaats van de 2,00 euro die zij in augustus 2021 berekenden?

De berekening van het Nibud van augustus 2021 is gebruikt bij invoering van de onbelaste thuiswerkvergoeding. In de wet is vastgelegd dat dit bedrag vervolgens jaarlijks wordt geïndexeerd aan de hand van de tabelcorrectiefactor. Daarmee wordt rekening gehouden met de inflatie. Dit zal bij de onbelaste thuiswerkvergoeding voor het eerst per 1 januari 2023 plaatsvinden.

De tabelcorrectiefactor komt naar verwachting uit op 1,063, waardoor de vrijstelling per 1 januari 2023 – zonder rekening te houden met eventuele afronding – wordt verhoogd naar € 2,13.

Er komt dus geen maatregel in het Belastingplan 2023 om de onbelaste thuiswerkvergoeding weer in lijn te brengen met het geactualiseerde kostenplaatje voor thuiswerkers nu dit al in de wet is vastgelegd.

Actualisering berekening

Het Nibud draagt zelf zorg voor de actualisering van de berekening. Bij de periodieke evaluatie van deze regeling wordt bekeken of het forfait nog strookt met de gemiddelde werkelijke kosten die werknemers in de praktijk maken. Het kabinet zal de evaluatie van de thuiswerkvrijstelling meenemen in de evaluatie van de WKR die gepland staat voor 2023/2024.

Antwoorden op Kamervragen over hoogte thuiswerkvergoeding

Bron: https://www.salarisvanmorgen.nl/2022/08/29/thuiswerkvergoeding-jaarlijks-geindexeerd-bedrag-per-2023-omhoog/

Reageren is niet mogelijk