Handboek Loonheffingen 2022, uitgave juli 2022 gepubliceerd

De Belastingdienst heeft een nieuwe uitgave van het Handboek Loonheffingen 2022 gepubliceerd, versie juli 2022. 

In deze uitgave van het Handboek Loonheffingen 2022 zijn de wijzigingen tot en met 30 juni 2022 verwerkt. Welke wijzigingen dat zijn, lees je in de pdf.

Na de inhoudsopgave vind je Versie beheer (pagina 15). Je kunt daarin zien welke wijzigingen de Belastingdienst heeft doorgevoerd in het Handboek Loonheffingen 2022 uitgave juli 2022 ten opzichte van de versie uitgave februari 2022. Daarbij is aangegeven:

• de paragraaf waarin de wijziging is doorgevoerd;
• de wijziging waar het om gaat.

Het gaat om wijzigingen in:

 • hoofdstuk 1. Stap 1. Nagaan of er een dienstbetrekking is.
 • hoofdstuk 2. Stap 2. Gegevens werknemers administreren.
 • hoofdstuk 4. Stap 4. Bepalen wat tot het loon behoort.
 • hoofdstuk 6. Stap 6. Voortschrijdend cumulatief rekenen.
 • hoofdstuk 7. Stap 7. Premies werknemersverzekeringen berekenen.
 • hoofdstuk 9. Stap 9. Loonbelasting/premie volksverzekeringen berkenen.
 • hoofdstuk 10. Stap. 10. Eindheffing werkkostenregeling berekenen.
 • hoofdstuk 11. Stap 11. Bedragen in de loonstaat boeken.
 • hoofdstuk 13. Stap 13. Loonheffingen aangeven en betalen.
 • hoofdstuk 14. Stap 14. Aangiften corrigeren.
 • hoofdstuk 18. Bijzondere arbeidsrelaties.
 • hoofdstuk 19. Werken over de grens: loonbelasting.
 • hoofdstuk 20. Werken over de grens: sociale zekerheid.
 • hoofdstuk 21. Aanspraken, vrijgestelde uitkeringen, ontslaguitkeringen en pensioen.
 • hoofdstuk 22. Gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en normbedragen.
 • hoofdstuk 23. Vervoer en reiskosten.
 • hoofdstuk 27. Loonkostenvoordelen, lage inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV
 • hoofdstuk 29. Rubrieken van de aangifte loonheffingen
 • Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2022
 • Verklarende woordenlijst

Verder heeft de Belastingdienst in deze uitgave een aantal aanbevelingen uit het gebruikersonderzoek verwerkt:

 • De kleurstelling en het logo van de Belastingdienst zijn opgenomen. Als je het handboek afdrukt, gaat dat dus automatisch in kleur. Wil je dit niet? Pas dan de instellingen van de printer aan.
 • De inhoudsopgave heeft een extra laag gekregen. Behalve hoofdstukken (bijvoorbeeld Hoofdstuk 1) en paragrafen (bijvoorbeeld 1.2), zijn er nu ook subparagrafen (bijvoorbeeld 1.2.1). Hierdoor kun je makkelijker een specifiek onderwerp zoeken.
 • In het versiebeheer zijn bij de wijzigingen hyperlinks opgenomen naar de paragrafen waarvoor de wijzigingen gevolgen hebben.
 • In het versiebeheer wordt de reden van een wijziging aangegeven.

Je kunt de nieuwe pdf van het Handboek Loonheffingen 2022 downloaden.

Reageren is niet mogelijk