WAB to do: vijf wijzigingen in het arbeidsrecht

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wijzigt vanaf 2020 de ketenregeling, transitievergoeding, oproepovereenkomst, een aantal ontslaggronden en meer. WAB to do? Een overzicht.

1 Ruimere ketenbepaling

Er komt een ruimere ketenbepaling: drie tijdelijke contracten in drie jaar. WAB to do?

WAB to do: verruimde ketenregeling

De definitie van de oproepovereenkomst wordt anders onder de WAB. Nieuw is ook de oproeptermijn. WAB to do?

WAB to do: oproepovereenkomst

2 Transitievergoeding

Werknemers krijgen vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding onder de WAB.

De werknemer krijgt 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf zijn eerste werkdag. WAB to do?

WAB to do: transitievergoeding

3 Compensatie transitievergoeding

Een compensatie van de transitievergoeding kan de werkgever vanaf 1 april 2020 voor de zieke werknemer waarmee hij na 104 weken ziekte de dienstbetrekking aanvragen bij UWV. WAB to do?

WAB to do: compensatie transitievergoeding na ziekte

4 Cumulatie ontslaggronden

Er komt een nieuwe ontslaggrond bij vanaf 1 januari 2020: een combinatie van ontslaggronden. WAB to do?

WAB to do: cumulatie ontslaggronden

5 Payrolling

Payrollkrachten krijgen onder de WAB minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie als werknemers in dienst van de inlener. WAB to do?

WAB en payrolling per 2020

Bron: https://www.accountancyvanmorgen.nl/2019/11/12/wab-to-do-vijf-wijzigingen-arbeidsrecht/

Reageren is niet mogelijk