Concernregeling en hogere vrije ruimte werkkostenregeling

De vrije ruimte gaat per 1 januari 2020 omhoog naar 1,7 procent over de eerste 400.000 euro loonsom. Wat betekent dit voor toepassing van de concernregeling? De voorgestelde verruiming van 1,2 procent naar 1,7 procent over de eerste 400.000 euro loonsom geldt per werkgever.

Als de werkgever bestaat uit meerdere onderdelen, waarbij de werknemers ook zijn verspreid over verschillende ‘loonlijsten’, dan pas je op dit moment misschien wel de concernregeling toe bij de werkkostenregeling (WKR).

Als de onderneming bijvoorbeeld uit meerdere divisies bestaat, waarbij elke divisie in een aparte besloten vennootschap (BV) is ondergebracht, dan mag je op grond van de concernregeling volstaan met één WKR-berekening.

In 2020 mag je nog steeds de concernregeling van de WKR toepassen. Maar als je dat doet, dan verspeel je het voordeel van de verruiming tot 1,7 procent over de eerste 400.000 euro loonsom. Daarvoor waarschuwt Grant Thornton.

Eindheffing

De eindheffing van de werkkostenregeling wordt per werkgever berekend. Je mag deze eindheffing ook op concernniveau berekenen. Binnen het concern bereken je de vrije ruimte door het totale fiscale loon van elke inhoudingsplichtige die deel uitmaakt van het concern, bij elkaar op te tellen.

De werkgever met het hoogste totale fiscale loon neemt de eindheffing op in de aangifte loonheffingen en betaalt deze.

Vanaf 2020

Stel een werkgever heeft vier BV’s. Bij al deze BV’s is de loonsom 700.000 euro.

Door in 2020 de concernregeling uit de WKR niet meer toe te passen, kan elke divisie optimaal profiteren van de verruiming van 1,2 procent naar 1,7 procent over de eerste 400.000 euro loonsom per BV.

Maar als de werkgever niet goed oplet en toch de concernregeling toepast, dan kan hij maar één keer in plaats van vier keer profiteren van de verruiming. Het nadeel van de concernregeling is dan: 3 x 0,5% (= 1,7% min 1,2%) x 400.000 euro x 80% (tarief loonbelasting) = 4.800 euro!

Je moet dus heel goed afwegen of je in 2020 de concernregeling wel of niet toepast.

Wanneer een concern?

Je kunt de concernregeling alleen toepassen als alle deelnemende concernonderdelen het hele kalenderjaar een concern vormen. Concernonderdelen die tijdens het kalenderjaar deel worden van het concern of uit het concern verdwijnen, vallen dus buiten de concernregeling.
Er is sprake van een concern als:

  • De BV een belang van ten minste 95% in een andere werkgever hebt.
  • Een andere werkgever een belang van ten minste 95% in de BV heeft.
  • Een derde een belang heeft van ten minste 95% in de BV en daarnaast een belang van ten minste 95% in een andere werkgever.

Stichtingen die financieel, organisatorisch en economisch zodanig met elkaar zijn verweven dat zij een eenheid vormen, komen ook in aanmerking voor de concernregeling. Daarvoor gelden twee voorwaarden:

  1. Een stichting heeft het recht om nieuwe bestuursleden van een andere stichting te benoemen.
  2. Een stichting heeft recht op het vermogen van een andere stichting als die ophoudt te bestaan.

Meer informatie over de concernregeling in het Handboek Loonheffingen 2019

Bron: https://www.accountancyvanmorgen.nl/2019/10/30/concernregeling-en-hogere-vrije-ruimte-werkkostenregeling-per-2020/

Reageren is niet mogelijk