Bedragen LIV en jeugd-LIV wijzigen per 2020

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV wijzigen per 1 januari 2020. Het LIV hangt af van het gemiddelde uurloon van de werknemer. Als de werkgever recht heeft voor een werknemer op het lage-inkomensvoordeel, dan krijgt de werkgever van de Belastingdienst een bedrag per verloond uur. Hoeveel het voordeel precies is, hangt dus af van het aantal verloonde uren van de werknemer. En van zijn gemiddelde uurloon.

Nu: twee groepen

Op dit moment zijn er twee groepen te onderscheiden:

  1. werknemers met een gemiddeld uurloon van gelijk of meer dan € 10,05, maar niet meer dan
    € 11,07;
  2. werknemers met een gemiddeld uurloon van meer dan € 11,07, maar niet meer dan € 12,58.

De werkgever maakt voor de eerste groep werknemers aanspraak op een LIV van € 1,01 per verloond uur met een maximum van € 2.000 per werknemer per kalenderjaar.

De werkgever maakt voor de tweede groep werknemers aanspraak op een LIV van € 0,51 per verloond uur met een maximum van € 1.000 per werknemer per kalenderjaar.

Schematisch:

De werkgever krijgt:

Gemiddeld uurloon over 2019 LIV per werknemer per verloond uur Maximale LIV per werknemer per jaar (bij 40-urige werkweek)
€ 10,05 of meer, maar niet meer dan € 11,07 € 1,01 € 2.000
Meer dan € 11,07, maar niet meer dan € 12,58 € 0,51 € 1.000

2020: onderscheid vervalt

Het onderscheid tussen de twee groepen werknemers vervalt met ingang van 1 januari 2020. Er geldt dan nog maar één bedrag van het voordeel per verloond uur en een maximaal bedrag per kalenderjaar van het LIV.

Voor een werknemer met een gemiddeld uurloon van € 10,05 of meer, maar niet meer dan € 12,58 heeft de werkgever aanspraak op een LIV van € 0,51 per verloond uur met een maximum van € 1.000 per kalenderjaar.

Deze bedragen worden per 1 januari 2020 nog geïndexeerd aan de hand van de hoogte van het minimumloon per 1 januari 2020.

De bedragen die gelden voor het jeugd-LIV wijzigen ook per 1 januari 2020. Het bedrag van het voordeel per verloond uur en het maximale bedrag per kalenderjaar per werknemer gaan omlaag.

Bron: Nieuwsbrief Loonheffingen 2020

Bron: https://www.accountancyvanmorgen.nl/2019/11/01/bedragen-liv-en-jeugd-liv-wijzigen-per-2020-2/

Reageren is niet mogelijk