Online oprichting BV vanaf 1 augustus 2021 mogelijk

Vanaf 1 augustus 2021 moet het mogelijk zijn online een BV op te richten. Dat blijkt uit de Europese Richtlijn digitalisering oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen, meldt de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). De nieuwe richtlijn is op 11 juli geplaatst in het Publicatieblad van de Europese Unie. De digitale oprichting van een BV gaat mogelijk via een digitale notariële akte.

Op grond van de richtlijn (pdf) moeten lidstaten het mogelijk maken dat bepaalde kapitaalvennootschappen langs digitale weg kunnen worden opgericht. In Nederland gaat het in ieder geval om BV’s. Volgens minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming zal bij de implementatie van de richtlijn zoveel mogelijk worden aangesloten bij het al bestaande systeem, dus inclusief een rol van de notaris bij de oprichting van een BV. Dit heeft Dekker onlangs laten weten in antwoord op Kamervragen. ‘Mede in het kader van de implementatie van de richtlijn, wordt daarom de mogelijkheid om de digitale oprichting van BV’s in Nederland te laten plaatsvinden via een digitale notariële akte uitgewerkt’, aldus de minister.

Digitale identificatie en ondertekening

Op grond van de richtlijn moeten BV’s volledig online kunnen worden opgericht zonder dat de oprichters voor de notaris moeten verschijnen. Naast een digitale akte zullen daarom ook digitale identificatie en digitale ondertekening mogelijk moeten worden gemaakt. Daarbij zijn een betrouwbaar digitaal identificatiemiddel en een betrouwbare digitale handtekening van groot belang. Mede om digitale oprichting van BV’s mogelijk te maken, werkt de KNB aan de ontwikkeling van deze digitale instrumenten onder de (werk)naam NotarisID.

Bron: https://www.accountancyvanmorgen.nl/2019/08/01/online-oprichting-bv-vanaf-1-augustus-2021-mogelijk/

Reageren is niet mogelijk