Aanvullend geboorteverlof aanvragen vanaf 1 juli bij UWV

De werkgever kan vanaf 1 juli voor de werknemer aanvullend geboorteverlof aanvragen bij UWV via de Verzuimmelder in het werkgeversportaal of DigiPoort.

Het aanvullend geboorteverlof is voor de partner van de moeder die op of na 1 juli 2020 een baby heeft gekregen.

Het aanvullend geboorteverlof duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken. De uitkering is maximaal 70 procent van het dagloon van de werknemer. Daarbij geldt een maximum dagloon.

Voorwaarden verlof

Voor het opnemen van het aanvullend geboorteverlof geldt een aantal regels:

  • De werknemer neemt eerst het standaard geboorteverlof op van 1 keer het aantal werkuren per week.
  • De werknemer neemt de extra verlofweken op binnen 6 maanden na de geboorte. Dit kan in 1 keer (5 weken achter elkaar), of verspreid over de 6 maanden.
  • De werknemer heeft het kind erkend.
  • De werknemer is de partner van de moeder van het kind. Volgens de wet is dit het geval als de werknemer:
    • met haar getrouwd is, of;
    • haar geregistreerde partner is, of;
    • ongehuwd met haar samenwoont.

Betaling uitkering

UWV betaalt de uitkering aan de werknemer, of aan de werkgever als deze hiervoor kiest in de aanvraag.

UWV betaalt de uitkering 1 keer in de 4 weken achteraf. Hoeveel UWV per periode betaalt, hangt af van de datum waarop het verlof ingaat.

Voorbeeld

Als de werknemer 5 weken verlof opneemt, en de eerste betaaldatum is 2 weken na de ingangsdatum van het verlof, dan betaalt UWV 2 weken van het totale bedrag.

Na 4 weken betaalt UWV 3 weken van het totale bedrag.

Als de werknemer het verlof gespreid opneemt, betaalt UWV het bedrag ook in 1 of 2 keer.

Als de werknemer het verlof achteraf aanvraagt, betaalt UWV het hele bedrag in 1 keer.

Hoe aanvragen?

Vraag het aanvullend geboorteverlof aan voor de werknemer via de Verzuimmelder in het werkgeversportaal of via DigiPoort.

Bron: https://www.salarisvanmorgen.nl/2020/06/07/aanvullend-geboorteverlof-aanvragen-vanaf-1-juli-bij-uwv/

Reageren is niet mogelijk