WAB-checklist: wat er voor 1 januari moet gebeuren

Op 1 januari 2020 gaat de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in. Daardoor kunnen de rechten en plichten van iedere werkgever en werknemer in Nederland veranderen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid start vandaag een voorlichtingstraject om werkgevers en werknemers te informeren over de veranderende regels op het gebied van arbeidscontracten en ontslag. De nieuwe regels zijn te vinden op: www.rijksoverheid.nl/wab.

Voor werkgevers is er een zogenaamde ‘Wab-checklist’. Die bevat actiepunten waarvan het verstandig is om die vóór 1 januari al langs te lopen. Zo is het slim om nu al na te gaan voor welke werknemers binnen het bedrijf straks een lage WW-premie moet worden afgedragen, en voor welke een hoge. Dat heeft impact op de loonaangifte. Werkgevers moeten er ook rekening mee houden dat de transitievergoeding, de vergoeding bij ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract, vanaf 1 januari wordt berekend vanaf de eerste werkdag.

Mensen die werken op oproep- of payrollbasis krijgen ook te maken met veranderingen. Werknemers met een oproepcontract moeten vanaf 1 januari minstens vier dagen van te voren worden opgeroepen voor werk. Als de werkgever een oproep binnen vier dagen voor de oproep afzegt, heeft de oproepwerknemer recht op loon over de uren waarop hij of zij was opgeroepen. Na 12 maanden moet de werkgever een nieuw contract aanbieden met een vast aantal uren. Werknemers met een payrollcontract moeten vanaf 1 januari 2020 minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie krijgen als de werknemers die in dienst zijn van het bedrijf.

De nieuwe arbeidsmarktwet bevat daarnaast nieuwe regels voor mensen in tijdelijke contracten en voor werkgevers die werken met tijdelijke contracten. Werkgever en werknemer kunnen vanaf 2020 namelijk drie tijdelijke contracten in maximaal drie jaar aangaan. Tot en met 31 december gaat dat nog om drie tijdelijke contracten in maximaal twee jaar. Het contract dat daarop volgt is automatisch een vast contract. Ook na 2020 kunnen cao-partijen afspraken maken om af te wijken van deze regeling.

Verder gaan de regels rondom ontslag veranderen. Ontslag wordt straks ook mogelijk wanneer verschillende redenen voor ontslag samen een voldoende en redelijke grond voor ontslag opleveren. Dat heet de ‘cumulatiegrond’.

WAB-checklist voor werkgevers: wat ér voor 1 januari moet gebeuren
Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Lees de checklist en kijk waar u, of uw klanten, nog voor 1 januari actie op moeten ondernemen.

1. Vast contract: lage WW-premie, flexibel contract: hoge WW-premie
Werkgevers betalen vanaf 1 januari 2020 een lage WW-premie voor werknemers in vaste dienst. Voor werknemers met een flexibel contract betalen zij een hoge WW-premie. Werkgevers moeten in de loonaangifte de juiste WW-premie afdragen.

2. Oproepkrachten: aanbod voor vaste uren na 12 maanden
Vanaf 1 januari moeten werkgevers oproepkrachten die zij langer dan 12 maanden in dienst hebben, een aanbod doen voor een vast aantal uren.

3. Payrollwerkgevers: arbeidsvoorwaarden worden gelijk  
Payrollwerkgever moeten zorgen dat hun payrollwerknemers vanaf 1 januari dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als medewerkers die werken bij het bedrijf waar de payrollwerknemer werkt.

4. Payrollwerknemer: dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden
Vanaf 1 januari krijgen payrollmedewerkers minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers die werken bij het bedrijf waar zij gedetacheerd zijn. Huren u of uw klanten medewerkers in via een uitzend- of payrollbedrijf? Dan moet u dat bedrijf informeren over welke arbeidsvoorwaarden u heeft voor uw eigen medewerkers.

5. Transitievergoeding vanaf de 1e werkdag
Vanaf 1 januari moeten werkgevers bij een ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract een transitievergoeding betalen. Het maakt dan niet meer uit hoe lang de arbeidsovereenkomst heeft geduurd.

Bron: https://accountantweek.nl/artikel/wabchecklist-wat-er-voor-1-januari-moet-gebeuren?utm_source=accountantweek&utm_campaign=nb-8-10-2019&utm_medium=email&utm_content=wabchecklist-wat-er-voor-1-januari-moet-gebeuren

Reageren is niet mogelijk