WAB to do: transitievergoeding

Als de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020 in werking treedt, wijzigt de transitievergoeding. WAB to do?

Hoe is het nu geregeld?

 • De werkgever is een transitievergoeding verschuldigd wanneer een arbeidsrelatie ten minste 24 maanden heeft geduurd en
  – de arbeidsovereenkomst op initiatief van werkgever is opgezegd, ontbonden of niet is verlengd.
  – of wanneer deze op initiatief van werknemer is opgezegd, ontbonden of niet is verlengd vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door werkgever.
 • Voor elke periode van zes maanden dienstverband gedurende de eerste 10 jaar moet 1/6e van het maandloon worden uitgekeerd.
 • Voor elke zes maanden daarna: 1/4e van het maandloon.
 • Is de werknemer 50+ en 10 jaar of langer in dienst: voor elke zes maanden vanaf 50 jaar: 1/2e van het maandloon (tenzij < 25 werknemers).

Wat wijzigt er?

 • Werknemers krijgen vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding, ook tijdens de proeftijd
 • Voor elk kalenderjaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd één vaste opbouw: 1/3e van het maandloon;
 • Voor elke periode korter dan een kalenderjaar: een evenredig deel daarvan.
 • Er is geen regeling voor werknemers van 50 jaar of ouder.

Ook onder de WAB:

 • Maximale transitievergoeding vooraf bepaald.
  – 2019: € 81.000 of
  – maximaal 1 bruto jaarsalaris, indien hoger dan maximum.
 • Berekening gemiddelde afgelopen 12 maanden, tenzij:
  – ziekte/afwezigheid
  – recent nieuw contract.
 • Geen transitievergoeding na bereiken AOW-gerechtigde leeftijd.
 • Geen transitievergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werknemer.

Ook niet onder de WAB:

 • Niet voor jongeren onder 18 jaar die banen hebben van gemiddeld twaalf uur per week of minder.
 • Geen uitzondering voor seizoenswerk.
 • Geen uitzondering vertrek werknemer in het licht van de pensioenleeftijd.

Rekenvoorbeeld Wwz versus WAB:

De arbeidsovereenkomst heeft exact 15 jaar geduurd en het salaris was € 3.000 per maand (all-in). De werknemer is jonger dan 50 jaar:

Wet werk en zekerheid:

 • 20 x (1/6 x 3.000) = € 10.000.
 • 10 x (1/4 x 3.000) = € 7.500.

= € 17.500.

Wet arbeidsmarkt in balans:

 • 15 x (1/3 x 3.000) = € 15.000.

Rekenvoorbeeld WAB

Transitievergoeding onder WAB bij dienstverband van 9 jaar en 4 maanden:

 • 9 jaar: 9 x (1/3 x 3000) = € 9.000.
 • 4 maanden: 4 maanden x 3000 = € 12.000.

  (12000 : 3000) x (1000 : 12)

4 x 83,33 = € 333,33.

In totaal: € 9.333,33.

Oude transitievergoeding

Oude transitievergoeding verschuldigd indien:

 • Vóór 1 januari 2020 UWV-ontslagvergunning verkregen én tijdig opgezegd.
 • Vóór 1 januari 2020 ontbindingsverzoek bij de kantonrechter ingediend.
 • Vóór 1 januari 2020 opgezegd.

Bron: https://www.accountancyvanmorgen.nl/2019/09/04/wab-to-do-transitievergoeding/

Reageren is niet mogelijk